K seznámení - Agentura Interkist

Přejít na obsah
ODHLÁSIT ZE SYSTÉMU
Národní soustava kvalifikací (NSK) zná jako profesní kvalifikaci pojem "Strážný" (kód 68-008- E), to znamená že vrátný, hlídač, v některých případech i recepční*), atd. jsou strážnými a musí být v souladu s platnou legislativou vybaven "Dokladem o profesní kvalifikaci", tj. musí absolvovat zkoušku před autorizovanou osobou u MV ČR. Brigádník, který zastává pozici strážného musí být rovněž vybaven stejným dokladem. Přičemž není rozhodující zda se jedná o soukromý nebo veřejný sektor.

Kontrolami, které provádí ŽÚ případně IBP, není tolerováno pochybení ze strany zaměstnavatele.

Pokud se budete hlásit k výkonu tohoto povolání, připravte se na automatický požadavek zaměstnavatele spočívající v předložení zmíněného dokladu.
*) platí pokud je od recepčních vyžadována některá z činností, spadajících do činnosti strážného:
    - kontrola vstupu do objektu
    - kontrola osob
    - kontrola vozidel, parkování, ...
    - ochrana majetku
    - atd.
POŽADAVKY NA ZNALOSTI
PRACOVNÍK DOHLEDOVÉHO CENTRA - KÓD: 68-003-H
POŽADAVKY NA ZNALOSTI
STRÁŽNÝ - KÓD: 68-008-E
Čára
WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI INTERKIST
Návrat na obsah