Stanoviska ministerstev - Agentura Interkist

Přejít na obsah
ODHLÁSIT ZE SYSTÉMU
PROČ JSEM VYŽADOVAL STANOVISKA PŘÍSLUŠNÝCH MINISTERSTEV?
Před záhájením své činnosti jsem si zákonitě prostudoval právní normy k této problematice a to zejména:

  • Národní soustava povolání otevřená a veřejně dostupná internetová databáze informací o povoláních, která se vyskytují na českém trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 6 zodpovídá za Národní soustavu povolání
  • Národní soustava kvalifikacíveřejně přístupný registr všech úplných a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky, je legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb.
  • Živnostenský zákon 455/1991 Sb. s přílohami 1-5, zejména př. č. 5
  • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES
  • Atd.
Narazil jsem však na nejednotné pojmenování pracovní pozice, kterou obecně nazýváme "Vrátný", "Hlídač", "Strážný", atd.
Rozdíl jsem našel zejména u právní normy "Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.", kde je použito označení "Vrátný" a není u ní uvedeno, zda i tato pozice potřebuje k výkonu své profese "Doklad o profesní kvalifikaci" ve smyslu Národní soustavy kvalifikací (případně Národní soustavy povolání).

Kontaktoval jsem několik autorizovaných osob, ale jednotný názor jsem nezískal. Někdo napsal, že vrátný ve smyslu Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. nepotřebuje, někdo naopak zastával názor, že i vrátný musí být vybaven Dokladem o profesní kvalifikaci.

Nikdo jiný, než příslušná ministerstva, už mi nemohl jednoznačně podat výklad zákona a zodpovědět, zda i tato profese ("Vrátný") musí dokládat svou odbornou způsobilost. Proto jsem se obrátil na Ministerstvo vnitra ČR a následně na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Pokud by tato profese tj. "Vrátný" nemusela prokazovat svou kvalifikaci, pak by došlo k diskriminaci soukromého sektoru, u kterého je prokazování kvalifikace povinné.
A VÝSLEDEK?
z celého textu vyjímám pouze rozhodující závěry obou ministerstev
MINISTERSTVO VNITRA KONSTATUJE

DLE NAŠEHO NÁZORU NENÍ ROZHODUJÍCÍ OZNAČENÍ PRACOVNÍ POZICE, NÝBRŽ OBSAH A ÚROVEŇ POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ, KTERÉ JSOU SPOJENY S POSKYTOVÁNÍM URČITÉ MÍRY FYZICKÉ OSTRAHY.
MINISTRSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ UVÁDÍ

NAŘÍZENÍ VLÁDY (KATALOG PRACÍ) NESLOUŽÍ A NENÍ PODKLADEM PRO POPIS POVOLÁNÍ A DEFINOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA JEHO VÝKON.

NA ZÁVĚR BYCH RÁDA SDĚLILA, ŽE V SEKTORU SOUKROMÉM I VEŘEJNÉM JSOU NA VÝKON JAKÉHOKOLIV POVOLÁNÍ VŽDY KLADENY STEJNÉ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY. ...
Tím pádem i zmiňovaný "Vrátný" musí pro výkon své profese předkládat "Doklad o profesní kvalifikaci". Pro soukromý i veřejný sektor platí stejná pravidla. Je potěšující, že jako "soukromníci" nejsme diskriminováni.
Čára
WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI INTERKIST
Návrat na obsah